Nyheter

Årsmøte 2019

31 Oct, 2018

Kategorier:
img

NSK avdeling Troms og Finnmark innkaller til årsmøte på Yonas pizza (Tromsø), lørdag 16. februar 2019 kl 16:00.

Avdelingen ønsker velkommen til årsmøte 2019!

 

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning 2018
  4. Regnskap med revisors beretning for 2018
  5. Budsjett for 2019
  6. Valg av styre
  7. Valg av kandidater til Representantskapet (RS)
  8. Innkomne saker

 

Frist for å sende inn saker til årsmøtet, samt forslag til kandidater til RS og andre tillitsverv er 15. januar 2019. Saker kan sendes styret på spaniel.troms-finnmark@spaniels.org.

Etter møtet spanderer avdelingen pizza på de fremmøtte og det blir satt av tid til sosialt samvær!