Nyheter

Årsmøte 2021

07 Feb, 2021

Kategorier:
img

Velkommen til årsmøte for Norsk Spaniel Klub avd. Troms og Finnmark!
I 2021 vil avdelingene gjennomføre sine årsmøter digitalt. Norsk Spaniel Klubs representantskapsmøte vil også bli gjennomført digitalt.
Trykk på artikkelen for mer info og sakspapirer.

Trykk HER for link til årsmøtet på Teams. 
Årsmøtet holdes lørdag 20. februar, kl. 18:00.
 
Dersom du har vanskeligheter med å delta på et digitalt årsmøte eller har spørsmål ber vi om at du tar kontakt med oss for å finne frem til en løsning.
 
Endelig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering
- Møteleder
- Referent
- To til å undertegne protokoll
- Tellekorps
3. Behandling av avdelingens årsmelding
4. Godkjenning av avdelingens regnskap
5. Budsjett og aktivitetsplan
6. Valg
Sakspapirer publiseres på Facebook, samt sendes ut på mail til medlemmer som har registrert e-postadressen sin på "mine sider" hos nkk.no.