Om klubben

Norsk Spaniel Klub avd Troms og Finnmark er den norske raseklubben for folk med interesse for spaniels, og har vokst til en stor og sterk organisasjon med mange tilbud og fordeler du kan dra nytte av.

Bli medlem

Innmelding i Norsk Spaniel Klub gjøres via www.dogweb.no/minside/

Hvem kan være medlem? Alle som har en spaniel, eller som er interessert i rasen kan være medlem.

Medlemskap i Norsk Spaniel Klubb avd Troms og Finnmark koster per 2022 kr.320,- + grunnkontingent til Norsk Kennel Klub på kr.294,-. Avgiften til Norsk Kennel Klub betales kun en gang om du er medlem av flere hundeklubber uavhengig av om det er lokal hundeklubb eller raseklubb tilknyttet NKK.

Kontigenten inkluderer bladet Våre Spaniels, som kommer ut 4 ganger i året, og Hundesport, som kommer ut månedlig.

Du kan også sende en mail til avdelingen